Regulamin

nauka jazdy na rolkach iziRooolki
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie przez formularz dostępny na stronie FB
 2. Każdy uczestnik dokonując zgłoszenia automatycznie akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Regulamin dostępny na naszej stronie internetowej
 3. Informujemy, że jazda na rolkach należy do sportów ekstremalnych. Uczestnik jest świadomy ryzyka i bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich taką decyzję podejmuje opiekun prawny. iziRooolki nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas zajęć. Każdy uczestnik powinien posiadać indywidualne ubezpieczenie od NNW.
 4. Każdy uczestnik oświadcza (w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny) o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach. iziRooolki nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, bóle, osłabienie, nudności) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnych rolek i kasku a dzieci do lat 14 kompletu ochraniaczy (nadgarstki, kolana, łokcie). Brak wymienionego sprzętu o ile Instruktor nie poczyni wyjątku uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach,
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa, bezwzględnie słuchać poleceń instruktora i opiekunów, przestrzegać zasad kultury osobistej i zdyscyplinowania oraz przestrzegać zasad niniejszego regulaminu.
 8. Zajęcia odbywają się na zewnątrz w przestrzeni miejskiej wyznaczonej przez Instruktora. Mogą to być parki, boiska, schody, ścieżki rowerowe oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 37 w tym na sali gimnastycznej. Na sali gimnastycznej SP 7 bezwzględnie należy przestrzegać regulaminu użytkowania sali gimnastycznej.
 9. Za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu iziRooolki nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Uczestnik lub opiekun wyraża zgodę na korzystanie podczas zajęć ze sprzętu pomocniczego tj. kubeczki do slalomu, talerzyki treningowe, drabinka treningowa, szarfy, hula-hop, maty/materace, woreczki, słupki, zestaw do unihokeja, piłki, lina do przeciągania, przeszkoda limbo, elementy skateparku, ławki, materace.
 11. W miejscach prowadzenia zajęć przez iziRooolki obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.
 12. Osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mogą brać udziału w zajęciach.
 13. Zgłoszenie się na zajęcia nauki jazdy na rolkach iziRooolki jest automatycznym wyrażeniem zgodny na publikację wizerunku uczestnika w formie zdjęć oraz filmów przez iziRooolki w celach informacyjnych oraz na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej prowadzonej za pomocą stron internetowych, serwisów społecznościowych oraz materiałów promocyjnych.
 14. Zajęcia odbywają się w cyklu miesiąca kalendarzowego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Obowiązuje miesięczny system płatności a uczestnik lub opiekun zobowiązany jest uregulować płatność nie później niż na drugich zajęciach w danym miesiącu.
 15. W przypadku nieobecności uczestnika istnieje możliwość odrobienia zajęć nie później niż w ciągu 2 tygodni od nieobecności po uzgodnieniu z Instruktorem.
 16. W przypadku nieobecności uczestnika i braku możliwości odrobienia zajęć w wyznaczonych terminach, kwota nie jest zwracana. W żadnym wypadku nieobecności uczestnika nie zwalnia go z obowiązku regulowania należności określonej w umowie (zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach nauki jazdy na rolkach w cyklu miesięcznym).
 17. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu poprzez zamieszczenie jego wersji na stronie internetowej iziRooolki. Organizator opracowuje i zatwierdza powyższy regulamin oraz zastrzega sobie prawo do jego interpretacji oraz zmian.
 18. Zapisy na zajęcia